Giới thiệu về chúng tôi

 Hiệp hội An ninh Việt nam là tổ chức kết nối, hỗ trợ tất cả các công ty An ninh, Bảo vệ, không thuộc bất cứ một công ty nào.
Hỗ trợ kiến thức chuyên ngành, nhân sự, hợp đồng, thành lập, giải thể, Mua bán Công ty, hỗ trợ tất cả sản phẩm nghề Bảo vệ.
Hỗ trợ làm tất cả các loại bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
Buôn bán tất cả CCHT, sản phẩm Nghề Bảo vệ.
Cung cấp việc làm, giới thiệu Công ty chế độ tốt.
Để đảm bảo quyền lợi của bản thân, người lao động nên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và kí hợp đồng với những công ty uy tín nhé, nếu không biết có thể liên hệ với nhóm Admin để được hỗ trợ.
Zalo: 0901 68 22 18 (Bé Nhi)Nhận diện thương hiệu Nghề Bảo vệ:


Mẫu logo

Mẫu logo